logo
DAV Public School
Mokama, Patna, Bihar, 803302
Latest News  
 
Teaching Staff  

Sl. No.

FACULTY NAME 

SUBJECT

1

DR. SHASHI SHEKHAR SINGH

PRINCIPAL

2

MR. ANJANI KUMAR

HINDI

3

MR. SUDHR SHANKAR KUMAR

BIOLOGY

4

MRS. RITAM KUMARI

HISTORY

5

MR. AMIT KUMAR CHOUDHARY

ENGLISH

6

MR. SUDHANSHU SHEKHAR SINHA

LIBRARIAN

7

MR. VIJAY KUMAR PANDIT

COMPUTER

8

MR. VIJAY KUMAR

ENGLISH

9

MR. GOVIND KR. MISHRA

MATHS

10

MR. SANTOSH KR. SAHAY

HINDI

11

MRS. KALPNA

BIOLOGY

12

MR. RISHIKESH SARAN SINGH

MATHS

13

MR. PRADEEP KUMAR SUMAN

PHYSICS

14

MR. ASHISH RANJAN PET

15

MRS. BISHAKHA KUMARI

HISTORY

16

MRS. NIDHI KUMARI

MUSIC

17

MR. NITYENDRA KUMAR

POL. SC.

18

MR. ANAND SHEKHAR MISHRA

HISTORY

19

MR. SHYAM KUMAR

HISTORY

20

MR. SANTOSH KUMAR SINHA

MATHS

21

MR. GOVIND TIWARI

SANSKRIT

22

MR. AKHILESH KUMAR DUBEY

PHYSICS

23

MR. S. K. PATHAK 

SANSKRIT

24

MR. DINESH KUMAR

MATHS

25

MR. SAROJ KUMAR

ENGLISH

26

MRS. KUMARI UPAM

BIOLOGY

27

MR. AMRENDRA KUMAR MISHRA

SANSKRIT

28

MRS. RINKI KUMARI

HISTORY

29

MRS. SEVITA RAMAN

BIOLOGY

30

MR. SOMEN BISWAS

ART & CRAFT

31

MR. ARUN KR. SINGH

CHEMISTRY

32

MR. VIJAY PARBHAKAR

ENGLISH

33

MR. JTOTI KUMAR

HISTORY

34

MR. B. N. SHARMA

CHEMISTRY

35

MR. O. P. SINHA

CHEMISTRY

36

MR. R. N. SINGH

COMPUTER

37

MR. OM  PRAKASH KUMAR

COMMERCE

38

MR. SAURABH KUMAR

COMMERCE

39

MR. CHANDAN KR. SINGH

ENGLISH

40

MRS.  KUMARI HARSHIKA

ECONOMICS

41

MRS. KUMUD KUMARI

HINDI

42

MRS. PUNITA

NT

43

MRS. HEMA

NT

44

MR. SURAJ SINHA

COMPUTER

45

MR. SANJEEV YADAV

HINDI

46

MRS. NISHA

NT